Sentralt plassert på Kråkerøy
money-2696235_1920_toned.jpg

Regnskap

Regnskapstjenester

Kontaktpersoner
Alliance Regnskap AS

Trygve Lervik
Registrert revisor og autorisert regnskapsfører
☎ 900 22 577
trygve@lervikrevisjon.no

Ann-Mari Kristiansen
Regnskaps og revisormedarbeider
☎ 413 10 312
ann-mari@allianceregnskap.no

Mona Nilsen
Regnskaps og revisormedarbeider
☎ 415 72 611
mona@allianceregnskap.no

Etablering av regnskap

Valg av selskapsform, bistand ved stiftelse og registering i Foretaksregisteret.

Regnskap

Blant arbeidsoppgaver vi utfører kan nevnes:

 • Bilagsregistrering
 • Remittering
 • Prosjekt- og avd. regnskap
 • Periodiske regnskapsrapporter
 • Lovpålagt kvalitetssikring
 • Budsjettering
Logo Alliance Regnskap AS

Fakturering

Blant arbeidsoppgaver vi utfører kan nevnes:

 • Fakturering basert på ordregrunnlag fra bedriften
 • Betalingsoppdrag
 • Purrerutiner
 • Inkassoformidling

Lønn

Blant arbeidsoppgaver vi utfører kan nevnes:

 • Vedlikehold A-register
 • Lønnskjøring med lønnsslipper, utbetalingslister mm.
 • Terminoppgaver, skatt- og arbeidsgiveravgift
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Rådgivning innen lønnsområdet

Rådgivning

Blant arbeidsoppgaver vi utfører kan nevnes:

 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Bistand ved stiftelse av selskap
 • Bistand ved generasjonsskifte
 • Søknader