Sentralt plassert på Kråkerøy
stapler-1016310_1920_toned.jpg

Revisjon

Revisjonstjenester

Revisjon

Revisjon av årsregnskap er vårt spesialfelt. 

Vi sikrer kvaliteten på den årlige, lovpålagte rapporteringen, slik at du får en uavhengig og grundig revisjonsberetning som investorer, myndigheter og andre kan benytte seg av. Vi vil bidra til å skape økt tillit og troverdighet til din virksomhet med et regnskap som kan brukes som beslutningsgrunnlag, og som møter alle formelle krav.

Det er viktig at eksterne brukere kan stole på innholdet i årsregnskapet, som revisor arbeider vi selvstendig og uavhengig – våre ansatte sørger for kvalitet i alle ledd av rapporteringen.

Bistand

Lervik Revisjon AS tilbyr bistand med årsregnskap og ligningspapirer.

Vi hjelper bedrifter med teknisk utarbeidelse, slik at de får en effektiv og oversiktlig avslutning på året.

Rådgivning

Lervik Revisjon AS tilbyr rådgivningstjenester til virksomheter som ønsker bistand innen skatt og avgift eller selskapsrettslige forhold.

Vi har gode og kompetente samarbeidspartnere som gjør at vi kan tilby en rekke rådgivningstjenester utover revisjons- og økonomitjenester:

  • Nyetablering
  • Avvikling
  • Skattefrie omdannelser

Kontaktpersoner
Lervik Revisjon AS

Trygve Lervik
Registrert revisor og autorisert regnskapsfører
☎ 900 22 577
trygve@lervikrevisjon.no

Ann-Mari Kristiansen
Regnskaps og revisormedarbeider
☎ 413 10 312
ann.mari@lervikrevisjon.no

Mona Nilsen
Regnskaps og revisormedarbeider
☎ 415 72 611
mona@lervikrevisjon.no

Logo Lervik Revisjon AS

Øvrige tjenester

I tillegg til revisjon av årsregnskap, bistand og rådgivning kan vi tilby en rekke andre tjenester innen revisorfaget.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand, men ikke finner tjenesten du søker under.

Forenklet revisorkontroll

Forenklet revisorkontroll av regnskap passer for virksomheter som ikke har behov for revisjon av årsregnskapet. Vi foretar en mindre omfattende, uavhengig kvalitetssikring av regnskapet til virksomheten. En forenklet revisorkontroll er et verdifullt vedlegg til regnskap som skal sender til banker, leverandører eller eventuelle forretningsforbindelser.

Kontrollhandlinger og attestasjonsuttalelser

Vi kan utføre avtalte kontrollhandlinger og attestasjonsuttalelser etter avtale med ledelse eller ekstern kontraktspart.

Revisjon av deler av regnskap

Dersom eier, långiver eller andre ønsker en uavhengig kontroll av viktige poster i regnskapet, kan vi utføre revisjon av enkeltposter i et regnskap, som for eksempel varelager eller kundefordringer. En slik kontroll kan bidra til å bygge tillit mot eksterne parter.

Redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen

Vi hjelper deg med kvalitetssikringen av lovbestemte finansielle data til eiere og foretaksregister ved stiftelse av selskap, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, fusjon/fisjon og omdanning eller avvikling.