Sentralt plassert på Kråkerøy
calculator-2620121_1920_toned.jpg

Tjenester

Revisjon, regnskap, rådgivning og skatt


Regnskaps- og revisjonsløsninger for små og mellomstore bedrifter

Enten du er alene eller driver en bedrift med hundrevis av ansatte kan vi være behjelpelige med det daglige regnskapslivet. Lønn, føring av regnskap, innrapportering og rådgivning er noen av tingene vi hjelper kundene våre med. 

Vårt regnskapsførerselskap, Alliance Regnskap AS, er autorisert av Finanstilsynet. Vårt revisjonsselskap, Lervik Revisjon AS, er medlem av Den norske Revisorforening og Trygve Lervik innehar personlig godkjenning som revisor av Finanstilsynet.

 

Kontakt oss

✉ E-post

trygve@lervikrevisjon.no

☎ Telefon

69 32 61 00
90 02 25 77

➤ Adresse

Glommen Brygge,
Kråkerøyveien 2,
1671 KRÅKERØY

 
 

Personlig kontakt og lokal tilhørighet er viktig for oss


REGNSKAP

Om du fører regnskapet selv eller vil slippe å tenke på regnskap mest mulig, så finner vi en løsning som passer for deg. Vi kan jobbe med de fleste regnskapssystemer på markedet.


Rådgivning

Få oversikten over hvordan du bør strukturere innkjøp, eiendeler, avskrivninger og alt annet som inngår i det daglige livet i bedriften. Resultatet er at ting blir riktig overfor myndighetene, og at vi hjelper deg med å få de godene du krav på under gjeldende lovverk.

 


LØNN, skatt og andre ytelser

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger og lover og regler som angår arbeidsforholdet. Vi har innsikten og erfaringen!


Årsoppgave og selvangivelse

Årsregnskapet og innleveringen av selvangivelsen for selskapets eiere kan være en utfordring. Alliance Regnskap sørger for at dette blir løst på en enkel og grei måte for dere, med rådgivning og innleveringer etter ønske og behov.


Innrapportering

Om det er Altinn, skatteetaten, NAV eller en annen offentlig etat som skal ha sine nøkkeldata - vi gjør hverdagen minst mulig komplisert for dere.


Alltid oppdatert på lover og regler

Bedrifter må forholde seg til mange deler av lovverket og vi er oppdatert på de fleste regler som omfatter den daglige driften. Føringer, tolkninger og regler endrer seg til stadighet, og du kan ofte spare penger ved å vite hva som er forskjellig fra i fjor.

 
 

 
 
 

La oss ta en prat

Bruk skjemaet under om du ønsker å komme i kontakt med oss. Du kan også ringe oss på 69 32 61 00 eller sende en e-post direkte til trygve@lervikrevisjon.no.

Ikke send personlig eller ikke-offentlig informasjon via dette skjemaet. Ta kontakt med oss pr. telefon (69 00 00 00) eller på e-post dersom du ønsker å oversende slik informasjon.